Разработанные программы

Созданные программные продукты

Тестуюча програма з зоології AnimalsTest 2.0

Вомбат в тесте

В даній програмі учню виводяться зображення різноманітних тварин світу. При правильній відповіді або неправильній відповіді працює індикатор вірних або невірних відповідей та фіксується їх кількість. При наборі певної кількості правильних відповідей статус користувача змінюється. Після кожної відповіді програма позначає кольорами правильну і неправильну відповіді. В кінці тесту автоматично виставляється оцінка за 12-бальною системою. Програма підтримує українську і російську мови, займає мало місця і може бути розширена додатковими питаннями і зображеннями користувача.

Навчальна програма з арифметики Sapling v2.0

sapl1.jpg
Програма пропонує виконати дитині дії додавання, віднімання, множення та ділення за трьма рівнями складності. Арифметична дія та рівень вибирається самостійно. На екрані з'являється сам приклад і його відображення у вигляді цікавих картинок відповідної кількості. Учню потрібно не вводити числовий результат прикладу, а вибрати мишкою відповідну кількість картинок і натиснути "Оk".
Syndicate content