Навчальна програма з алгебри "Glance"

Тела вращения
Glance (погляд на функцію) - навчальна програма з основних алгебраїчних функцій, з побудовою їхніх графіків і дослідженням, знаходженням точок перетину, площі криволінійних фігур, із системою тестування та оцінювання.
Застосовується на уроках алгебри для наочної демонстрації побудови й розташування графіків алгебраїчних функцій, проведення дослідження функцій, а також для індивідуальної дослідницької роботи учнів, кращого розуміння й вивчення теми, розширення кругозору в області математики.


Основним завданням було створення навчальної програми, за допомогою якої учень, задаючи необхідні коефіцієнти в рівняння функції, одержав би можливість побачити відповідну побудову, простежити залежність і закономірність у проходженні й розташуванні графіка функції від введених ним коефіцієнтів, при необхідності скористатися масштабом.

При такій роботі, користуючись наочністю, користувач краще запам'ятовує функції та вид їхніх графіків:
Другою стороною програми є дослідження властивостей функцій та їхніх графіків. Учень самостійно розбирається в наданих йому властивостях даної функції й одночасно розглядає зображення графіка, аналізуючи й вибудовуючи залежність.

Дана частина програми дає можливість перевіряти домашні завдання по розділу "Алгебраїчні функції" як учневі, так і вчителеві, одержувати дослідження функцій й їхні графіки:
Зручність роботи із програмою полягає у введенні тільки коефіцієнтів рівнянь функцій, а не складних повних записів рівнянь. Програма відслідковує координати курсору миші, тим самим дає можливість визначити координати необхідних точок графіка:
Контроль навчальних навичок, отриманих при роботі в даній програмі, здійснюється за допомогою тестування. Учневі пропонується відповістити на запитання по даній темі, вибравши одну правильну відповідь з п'яти:
Робота з тестом може здійснюватися в режимі навчання або контролю.
Для перевірки правильного визначення назви основних функцій по зображенню відповідного графіка, пропонується тест із показом графіків різноманітних функцій:
Рівень знань оцінюється за дванадцатибальною системою:Автор програми: Яремчук Сергій, учень 11-А класу
Науковий керівник: Андрійчук Микола Васильович